Vítejte na stránkách Astrologické společnosti ČR

Astrologická společnost ČR
(úryvek ze stanov)

  • je dobrovolnou společenskou organizací registrovanou jako občanské sdružení (nyní jako spolek), která vyvíjí svoji činnost v oboru astrologie a sdružuje profesionály, badatele i zájemce o astrologii z řad odborné i laické veřejnosti.
  • Členové hodlají soustavným studiem prohlubovat a šířit teoretické a praktické znalosti v oboru astrologie.
  • Chtějí působit svojí činností a svým příkladem tak, aby se astrologie stala opět plnohodnotným a všeobecně uznávaným oborem lidského poznání.
  • Hodlají se zabývat také interdisciplinární problematikou, která se k astrologii váže.
  • Zavazují se, že nezneužijí informace získané astrologickou činností v neprospěch druhých osob.
 
Z historie

19. prosince 1989 v podvečerních hodinách se v Památníku národního písemnictví (v síni B.Němcové) v Břevnově sešlo deset astrologů, s cílem založit Astrologickou společnost. Schůzka začala v 17:00 a skončila v 19 hodin středoevropského času. Okolo 18 hodiny bylo formulováno krátké prohlášení pro tisk.  Podle seznamu z té doby se zúčastnili: Pavel Turnovský, Zdeňek Bohuslav, Milan Špůrek, Oldřich Kalfiřt, Pavel Hudec, František Procházka, Vendula Jindrová, Jan Řezáč, Libor Koudela  a podle sdělení Z.Bohuslava i na seznamu neuvedený Karel Sokol  (Pozn.: neobeslaní jsou na listině označeni křížkem).

Na 3. února 1990 pak bylo do Národního domu na Vinohradech svoláno veřejné shromáždění (od 13 do 19:20) a zde byly - za široké účasti astrologické veřejnosti - schváleny stanovy a zvolen výbor vznikající Astrologické společnosti ČR. Odhadem se v Molákově sále sešlo kolem 200-300 účastníků ( viz fotogalerie ).

První následující schůze výboru se konala 14. března 1990 od 18 do 21:30 hodin v salonku kavárny Meteor na Praze 1 v Hybernské ul.  Přítomno bylo i několik našich významných astrologů - V.J.Žižka, Josef Danzer a další. Josef Danzer se stal čestným předsedou. Do řádné členské schůze v červnu se výbor sešel ještě sedmkrát.

13. dubna 1990 v 11 hodin 31 minut středoevropského letního času byly předsedovi společnosti Pavlu Turnovskému předány na Ministerstvu vnitra ČR schválené stanovy.

První řádná členská schůze (nepočítáme tu v Národním domě) se konala 2. června 1990 od 09:15 do 12:30 v sále kina Arbes na Praze 5. ( Pozvánka s programem )
Ve výboru byli potvrzeni tito členové: Pavel Turnovský - předseda, dále Zdeňek Bohuslav, Jindřiška Johanisová, Žofie Kinkorová, Libor Koudela, Petr Rastokin, Jan Řezáč, Karel Sokol, Richard Stříbný, Adina Svobodová-Bednářová, Radko Tobičík.
Revizní komise: Libor Matyáš, Rudolf Stříbrný, Ludmila Kubíčková.

 

Aktuální složení orgánů AS ČR
Na Členské schůzi AS ČR konané 6. 11. 2021 byli zvoleni výbor, předseda a místopředseda a revizní komise společnosti s předsedou v následujícím složení:
 
Výbor AS ČR:  Zdeněk Bohuslav - předseda, Radko Tobičík místopředseda, členové: Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Richard Stříbný, Martin Suchý a Jan Vrána.
 
Revizní komise: Libor Matyáš předseda, členové: Elena Jurčová, Martina Bláhová-Nohová.
 
Na schůzi Výboru AS ČR 18.11.2021 byl tajemníkem Astrologické společnosti ČR zvolen Richard Stříbný.  
 
Činnost

Astrologická společnost pořádá pro členy pravidelné schůzky každý prvý čtvrtek v měsíci od 18 00 v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, v Praze a také každý třetí čtvrtek v měsíci neformální schůzky v některé z příjemných pražských restaurací (viz záložka Aktuality). Vydává dvakrát až čtyřikrát do roka revue Konstelace (někdy jako dvojčíslo) - svým členům ji zasílá zdarma a půjčuje členům knihy ze své knihovny.

Z větších akcí stojí zmínit to, že kromě plesu a větších přednáškových dní (u příležitosti návštěv zahraničních astrologů či významnějšího okamžiku roku) společnost pořádala:
 

I. Evropský astrologický kongres

Uspořádaný v roce 1994 o Velikonocích 1.-3. dubna  v Praze v Obecním domě s více než 20 zahraničními lektory

II. Evropský astrologický kongres

Uspořádaný  po třech létech v roce 1997  31.5-2.6.  v Praze ve Španělském sále Pražského hradu  

( III. Evropský astrologický kongres byl odložen do doby, kdy se nalezne vhodné finanční krytí )

 

Konference EUKARPIA

Každoročně od roku 2008  pořádá Astrologická společnost ČR  konferenci Eukarpia - cyklus přednášek předních českých i zahraničních lektorů.  Přehled jednotlivých ročníků a jejich program: najdete ZDE.

 
Publikace

Revue Astrologické společnosti ČR  Konstelace - všechna čísla jsou dostupná ke čtení v knihovně AS ČR.  Přehled obsahů většiny čísel naleznete zde: Konstelace

 

Stanovy Astrologické společnosti ČR

Můžete číst zde

 

Členství v Astrologické společnosti ČR

Členem se můžete stát bez ohledu na to jak se cítíte co do úrovně své odbornosti - jakmile přijmete stanovy společnosti, podáte přihlášku a uhradíte členský příspěvek na účet společnosti (v ČR to je číslo 2500384695, kód banky 2010; při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX ). Pokud o členství máte zájem, napište na mailovou či poštovní adresu společnosti.