Jste zde

Eukarpia 2018

***

EUKARPIA 2018

 Součástí druhého dne Eukarpie bude i mini-výstava obrazů Andreje Bělocvetova

(výjimečný malíř minulého století, přítel Sudkův, až nyní - po 20 letech od své smrti - začíná být oceňován nejen znalci umění)

 
***
 

Astrologická konference

EUKARPIA 2018 

 se koná 9. a 10. června 2018 v Praze,

na Novotného lávce č. 5,

s následujícím programem:

 

SOBOTA   9. 6. 2018

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05

Ing. Richard Stříbný: Čas – jeho definice, podstata a kvalita

Má čas svou kvalitu či strukturu, a pakliže ano, co se na ní podepisuje? Pohled astrologana výběr vhodného času pro různé aktivity a na využití cyklů času pro úspěšný život.

10:10-11:10

RNDr. Miloš Mikolanda: Chronoekonomický přístup ke studiu dynamiky finančních trhů

Cenové pohyby na kapitálových trzích v některých případech korelují s geokosmickými jevy. Pomocí astrologie lze testovat i  predikovat cenový vývoj řady instrumentů (akcií, komodit) a pomoci tak při tvorbě robustních obchodních strategií.

11:25-12:25

JUDr. Radko Tobičík: Hledání astrologických semaforů na křižovatkách paralelních časových linií

Astrologické instrumenty jakožto pomoc fyzice jak definovat v časoprostoru průsečíky paralelních historií. Poznatky naší duchovní nauky spoluvytvářejí ušlechtilou energii vědomí, která je patrně možným klíčem k praktickému využití v magii i k novému přístupu v tézích soudobé fyziky o různých liniích času.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

14:00-15:00

Pavel Turnovský: Nevědomí v astrologii
Některé astrologické prvky a některá místa v horoskopu jsou prý privilegovaným vstupem do našeho nevědomí. Ukážeme si, že všechny astrologické prvky mají vědomé i nevědomé vrstvy, a že nevědomí poznamenává výrazně také interpretaci astrologovu. Přednáška nebude pouze teoretická, bude doprovozena i několika příklady ze života známých osobností.

15:05-16:05

Radek Douša: Věk atomu a Algol

Objevy  atomového věku spojené s Algolem. Pandořina skřínka atomové energie. Základní kříž královských hvězd a čtveřice temných hvězd  ve hře v čase, kdy Algol spí. Horoskopy význačných osobností a události spojených s Algolem (A. Einstein, O. Hahn, P. Curie, generál L. Groves, základní kámen Národního divadla, test atomové bomby,  Hirošima).

16:20-17:20

Mgr. Miroslava Tesařová: Kostra na nebi, na Zemi a o věcech mezi nebem a Zemí

O čem vypovídají tři tradiční abecedy – astrologická, hebrejská a tarotová.

17:30-19:30  Posezení účastníků s lektory

 

NEDĚLE   10. 6. 2018

9:00-10:00 10:05-11:05

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. – Cesta v hermetickém náhledu z posic astrologie

Svět kolem nás v základních kamenech horoskopu. Jakáže cesta životem je pro mne, pro tebe a pro jiné? „Vyšší“ duchovní a „nižší“ materiální rovina, vyspělost a vztah k nativitě.

10:05-11:05

Ing. Jiří Nitsche: Lunární stanice Hsiu ve východní astrologii

Stručné pojednání o pozapomenuté astrologické technice lunárních stanic, která se v nejčistější podobě dochovala právě ve východní astrologii.

11:20-12:20

MUDr. Karel Goričan, CSc.: Astrologie akutních stavů v intenzivní péči

Onemocnění srdce a cév v horoskopu.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50

Ing. Petr Rastokin: Opera magna novissima, český Fulcanelli 20. století

Velké Dílo jako žitá alchymie předvedená nejen na horoskopu.

14:55-15:55

!!!Změna!!!

Přednáška MVDr. Jarmily Gričové: Homosexualita v horoskopu se neuskuteční.

Paní J. Gričová se omlouvá, ze zdravotních důvodů nemůže přijet.

Místo ní bude přednášet

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Elekční astrologie ve službách králů a královen

Elekce příznivých okamžiků byla a je tradiční disciplínou astrologů, kterou nám zprostředkovává i Guido Bonatti a další středověcí autoři.
Podle některých zmínek či jen indicií se uplatňovala i při korunovacích či jiných významných okamžicích panovnického života. Po představení vcelku nepochybné korunovační elekce Jiřího z Poděbrad se podíváme i na jiné podobné případy. Pokusím se vysvětlit, proč je pravděpodobný jiný čas založení Karlova mostu, než navrhl Zdeněk Horský, jak by mohl tento most připomínat korunovaci Václava IV. českým králem a co bylo při ní zvláštního. Zabrousíme i do zahraničí, ke dvoru Fridricha III. Habsburského, do Polska či do Anglie za časů "panenské královny" Alžbety I.

 

16:10-17:10

Dagmar Závodná: Horoskop „příchodu“ klienta v horární astrologii

Moment kontaktu tázajícího se s astrologem je významnou charakteristikou tazatele, která pomáhá pochopit jeho situaci a přispívá k posouzení zodpověditelnosti –  radikality otázky. Ukázky z praxe.

17:10 Závěr Eukarpia 2018

 

Protože možný počet návštěvníků je dán kapacitou přednáškového sálu, je vhodné se předem přihlásit pro reservování místa: buď zprávou na e-mail: zdenek@bohuslav.com nebo info@astrologickaspolecnost.cz, případně pomocí SMS zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha10).
    

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 800,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 600,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 400,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem  za oba dny  je  sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě předem na jeden den mají  nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.,  při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno účastníka setkání a označení Eukarpia).  Členský příspěvek půjde uhradit i u vstupu.

Před přednáškami a o přestávkách bude možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, knihy z knihkupectví Hledající,  starší čísla spolkové revue Konstelace a videozáznamy přednášek z předchozích setkání Eukarpia.

***