Jste zde

2017

***

Jasné světlo na cestě v roce 2018

************

Pravidelné prvočtvrtkové schůzky se konají v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha od 18:00

 

***
 
Knihovna AS ČR
je otevřena každý 1. čtvrtek v měsíci  od 15:00 do 17:00
a každou 3. středu v měsíci od 16:00 do 19:00

 
 

***

 

Opět připravujeme astrologickou konferenci EUKARPIA 2018. 

Bude se konat 9. a 10. června 2018 v Praze,

na Novotného lávce č. 5

***

 

 

1. 3. 2018 se koná pravidelná prvočtvrtková schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Souhvězdí Ryb - přednášet bude Nataša  Králová
- Vstup Slunce do znamení Berana 2018 - přednášet budou R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Dvojnásobně olympijsky zlatá Ester Ledecká - přednášet budou Z. Bohuslav a R. Stříbný

 

***

 

***

 

1. 2. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Souhvězdí Vodnáře - přednášela Nataša  Králová
- Astro-numerologie, čísla v astrologické práci - přednášel Jan Feureisl
 
4. 1. 2018 se konala schůzka s programem:
- Nadcházející volba prezidenta ČR - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Nově nalezená a nekanonizovaná gnostická evangelia - přednášel R. Stříbný
- Nález času položení základního kamene Karlova mostu historikem Z. Žaludem - přednášel 
   Z. Bohuslav

 

7. 12. 2017 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Od souhvězdí  Štíra k souhvězdí Kozoroha - přednášela N. Králová
- Pád lávky v Tróji
- Pohled do horoskopů kandidátů na presidenta ČR
- Horoskop zimního slunovratu 2017
 přednášeli  R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

2. 11. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Alois Rašín - jeden z mužů 28. října a první československý ministr financí - přednášeli 
           R. Stříbný a Z. Bohuslav
- byly připomenuty horoskopy Martina Luthera a jeho přítele Melanchtona
- Vladimír Nedvěd - běh života leteckého hrdiny RAF, generála a nositele Řádu Bílého lva ČR        - přednášel Z.Bohuslav
 
5. 10. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Od souhvězdí  Panny k souhvězdí Vah - přednášela  Nataša Králová
- Změny, cykly a čas ve vztahu k domům - přednášel Z. Bohuslav
- Odchod J. Třísky, připomínka K. Fialové - přednášel Z. Bohuslav
 
7. 9. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Horoskop podzimní rovnodennosti a jeho vliv na dění u nás i ve světě
- Michael Newton a Osho Rajneesh - jejich nauka a horoskopy ve světle hvězd
- Horoskop zatmění Slunce z 21.8.2017 a jeho dosavadní vliv na dění v USA
                                                              - přednášel  Richard Stříbný
 
1. 6. 2017 se konala schůzka s programem:
- Souhvězdí  Raka a Lva - Boj Hérakla s Lernskou hydrou a Nemejským lvem - "Okénko do mytologie" -  přednášela Nataša Králová
- 75. Výročí operace Anthropoid - Tři muži, jež zasáhli do "osudu" Československa
                                                 - přednášel Martin Suchý

 

20. a 21. 5.  2017 se konalo dvoudení symposium EUKARPIA 2017
na němž odeznělo 10 velkých přednášek a panelová diskuse čtyř směrů astrologie. Blíže viz záložka Eukarpia. 

 

 4. 5. 2017 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Souhvězdí Blíženců - Kastor a Polux - přednášela Nataša Králová
- Francouzské presidentské volby kandidátů  M. Le Pen a E. Macrona (spolu s  Brigitte Macron) a Francie 2017 - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
- "Demise" Sobotkovy vlády - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
 
6. 4. 2017 se konala schůzka s programem:
- Souhvězdí Býka a pohled na něj skrz "Okénko mytologie"   - přednášela Nataša Králová
- Odchod Věry Špinarové -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
- Turecký president Erdogan a Evropská unie - přednášeli   R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Výbuch v metru v Petrohradu 3.4.2017 - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
 
2. 3. 2017 se  konala schůzka s  programem:
Souhvězdí Berana a "Okénko do mytologie" - příběh O zlatém rounu - přednášela  Nataša Králová
Může z hlediska astrologie být president T. G. Masaryk synem císaře Franze Josefa? -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný 
Vstup Slunce do znamení Berana - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

2. 2. 2017 se konala schůzka s programem:
- Revalvace koruny? - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Prstencové zatmění Slunce 26.2. 2017 - přednášel  R. Stříbný
- Třaskavé únorové spojení Mars-Uran - bylo zmíněno okrajově.
 
 
14. 1. 2017  proběhla
Členská schůze Astrologické společnosti ČR
 v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1
s následujícím programem:
      13:45 Zahájení
        I. Administrativní část:
1. Zjištění usnášeníschopnosti členské schůze. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov  svolána na čas o hodinu později nová členská  schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných meších než ½ členů AS ČR.
2. Zpráva výboru, zpráva o stavu finančních prostředků AS ČR, zpráva revizní komise
3. Hlasování o schválení zpráv
4. Případná diskuse k aktualizovaným  stanovám
5. Hlasování o aktualizovaných stanovách.
6. Volba členů výboru, volba předsedy a místopředsedy výboru. Volba revizní komise a volba předsedy revizní komise.
        II. Přednášková část: 
             Richard Stříbný: Profesionální astrolog, jeho etika a praxe
             Zdeněk Bohuslav: Osudovost, svobodná vůle a predikce budoucího
        17:45   Závěr
 
Členská schůze přijala zprávu Revizní komise, zprávu o stavu finannčních prostředků  a zprávu Výboru o činnosti. Na schůzi byli přijaty aktualizované stanovy ve znění, v němž byly zaslány členům s pozvánkou na Členskou schůzi (jsou nyní uvedeny na našich stránkách pod volbou "Stanovy"). Byly také zvoleny Revizní komise a Výbor Astrologické společnosti ČR.
Revizní komise byla zvolena ve složení Elena Jurčová, Martina Bláhová členky, Libor Matyáš předseda.
Výbor AS ČR byl zvolen ve složení Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Aleš Slabý, Richard Stříbný, Martin Suchý  a Jan Vrána členové, Radko Tobičík místopředseda, Zdeněk Bohuslav předseda. Na 1. následující schůzi Výboru AS ČR byl Richard Střibný zvolen tajemníkem.

 

5. 1. 2017 se konala  schůzka s programem 
- Zpěvák George Michael  a jeho odchod - přednášel Martin Suchý
- Julian Assange a Edward Snowden - přednášel R. Stříbný
- v krátkosti, s ohledem na čas, bylo zmíněno Výročí antentátu na Aloise Rašína,  uveden  horoskop pádu letadla s Alexandrovci