Jste zde

2017

***

Jasné světlo na cestě v roce 2017

************

Pravidelné prvočtvrtkové schůzky se konají v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha od 18:00

 

***
 
Knihovna AS ČR
je otevřena každý 1. čtvrtek v měsíci  od 15:00 do 17:00
a každou 3. středu v měsíci od 16:00 do 19:00

 

7. 9. 2017 se koná pravidelná prvočtvrtková schůzka členů a přátel AS ČR s programem:

- Horoskop podzimní rovnodennosti a jeho vliv na dění u nás i ve světě
- Michael Newton a Osho Rajneesh - jejich nauka a horoskopy ve světle hvězd
- Horoskop zatmění Slunce z 21.8.2017 a jeho dosavadní vliv na dění v USA

                přednášet bude Richard Stříbný

 

 

 

***

 

20. a 21. 5.  2017

se v Domě ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

konalo symposium

EUKARPIA 2017 

 

s následujícím programem:

 
                            SOBOTA   20. 5. 2017
 
9:00-9:05 Zahájení
 
9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Astrologie a islám
Vliv a zásluhy  arabských učenců pro udržování a rozvíjení díla babylónských, perských a helénských astrologů. Zlatý věk islámské astrologie od 7. do 10. století a poněkud skomírající současnost... Nejvýznamnější učenci, kteří vyšli z islámského prostředí a rozvíjeli astrologii.
5 min přestávka
10:10-11:10
Martina Lukášková: Kosmologické pohádky Karla Jaromíra Erbena z pohledu astrologie
Karel Jaromír Erben rozpoznal ve vybraných pohádkách kosmogonické prvky. V přednášce nad jednou z nich si projdeme Erbenovy poznámky a náměty, rozebereme klíčovou symboliku a poselství pohádky promítneme do zjevné astrologické symboliky. V následné astrologické interpretaci si ukážeme skrytou moudrost pohádky, její kosmologický obraz i to, jak nám dávají pohádky návod na duchovní praxi.
15 min přestávka
11:25-12:25
Mgr. Petr Lisý – Tranzity v průběhu psychospirituální krize
Stručné představení diagnostické kategorie „psychospirituální krize“, na jejíž formulaci měl zásadní podíl Stanislav Grof, psychiatr českého původu a jeden ze zakladatelů oboru transpersonální psychologie. Prezentace výsledků kvalitativní analýzy několika případových studií, zahrnujících zkoumání nativních horoskopů a tranzitů v období psychospirituální krize.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
14:00-15:00
JUDr. Radko Tobičík: Dva osudy v jednom těle
hledání astrologických signatur siamských dvojčat a osudovosti jejich (ne)oddělení.
10 min přestávka
 
15:10-17:00
Panel k otázkám pro čtyři astrologické směry
Odpovídat budou:
Jaromír Waldhans - indická astrologie
Richard Stříbný  - klasická astrologie
Petr Lisý - psychologická astrologie
Pavel Turnovský - transpersonální astrologie
            Po zahřátí otázkou „Jak vysvětlíte, že dvojčata, která mají (téměř) stejný horoskop nemají stejný běh života?“,  ke které se každý z panelistů do tří minut vyjádří, nadejde čas libovolných otázek k astrologii z pléna (buď ke konkrétnímu panelistovi či ke všem čtyřem). Moderuje Zdeněk Bohuslav 
 
17:30-19:30
Posezení účastníků s lektory
 
                                             NEDĚLE   21. 5. 2017
9:00-10:00
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. : Dva královští švagři očima astrologů a jejich odpůrce
Astrologické pochybnosti a výhrady frízského lékaře Sixty ab Hemminga vůči slavným astrologům Lucasi Gauricovi, Girolamu Cardanovi a Cyprianu Lvovickému. Jeho cílem nebylo vyvrátit teoretické základy astrologie, ale na vybraných nativitách krále Ludvíka Jagellonského a krále a císaře Ferdinanda I. Habsburského ukázat, že výklady jejich horoskopů neodpovídají osudům, které je potkaly. Byla ve hvězdách vepsána Ludvíkova smrt v bitvě u Moháče a Ferdinandova porážka ve válce s Turky?
5 min přestávka
10:05-11:05
 MVDr. Jarmila Gričová: Marie Terezie
O tom, že ženy, narozené v Býku a s ASC v Raku, jsou skvělé matky a vynikající hospodyně, není pochyb. Jak však probíhá život ženy, která je kromě matky šestnácti dětí a milující manželky i vládkyní podunajské monarchie, která jako děti vnímá i všechny své poddané? Podívejme se do hvězd na horoskop Marie Terezie!
15 min přestávka
11:20-12:20
Ing. Pavla Baudyšová Jirků: Zdravotní astrologie
Jak můžeme číst zdraví v horoskopu? O zdravotní astrologii bylo napsáno mnoho knih, některé se v praxi osvědčily a některé ne. Ve své přednášce vás seznámím s metodou, kterou používal po mnoho let Ing. Antonín Baudyš, a podělím se s vámi o zkušenosti ze své astrologické praxe.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
13:50-14:50
Robert Nový: Mandalah, kruhy drahých kamenů působících na hrubé, jemné a příčinné tělo
Dle nauk astrologů, mágů a bráhmanů starověké Indie a Tibetu – jejich uspořádání dle klíče těl a obalů nadvědomí v člověku – od věčného po hrubohmotné tělo, podléhající astrálním a astrologickým korrespondencím a působením. Náhled na vnější a niterné působení světla a pránické energie na člověka, v souvislosti s talismany, mandalami a amulety z drahých kamenů.
5 min přestávka
14:55-15:55
Ing. Petr Rastokin: Poznání archetypů
Toto poznání nám otevírá cestu, abychom prostřednictvím archetypů dokázali myslet, tedy abychom dokázali jedinečnou a neopakovatelnou skutečnost kolem nás rozkládat do „archetypálních kamenů“, a tak ji zpřístupnili našemu vědomí.
15 min přestávka
16:10-17:10
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Květy tradice v  Astrologia Gallica
Východiska a techniky úvah J. B. Morina  ve vztahu k Bohu, svobodné vůli člověka a stavebním kamenům astrologie. Jeho příspěvek  k syntéze výkladu – základní myšlenky,  nástroje a pravidla představené v grafické formě.
 
17:10 Závěr Eukarpia 2017

*

 

 

14. 1. 2017  proběhla
Členská schůze Astrologické společnosti ČR
 v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1
s následujícím programem:
      13:45 Zahájení
        I. Administrativní část:
1. Zjištění usnášeníschopnosti členské schůze. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov  svolána na čas o hodinu později nová členská  schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných meších než ½ členů AS ČR.
2. Zpráva výboru, zpráva o stavu finančních prostředků AS ČR, zpráva revizní komise
3. Hlasování o schválení zpráv
4. Případná diskuse k aktualizovaným  stanovám
5. Hlasování o aktualizovaných stanovách.
6. Volba členů výboru, volba předsedy a místopředsedy výboru. Volba revizní komise a volba předsedy revizní komise.
        II. Přednášková část: 
             Richard Stříbný: Profesionální astrolog, jeho etika a praxe
             Zdeněk Bohuslav: Osudovost, svobodná vůle a predikce budoucího
        17:45   Závěr
 
Členská schůze přijala zprávu Revizní komise, zprávu o stavu finannčních prostředků  a zprávu Výboru o činnosti. Na schůzi byli přijaty aktualizované stanovy ve znění, v němž byly zaslány členům s pozvánkou na Členskou schůzi (jsou nyní uvedeny na našich stránkách pod volbou "Stanovy"). Byly také zvoleny Revizní komise a Výbor Astrologické společnosti ČR.
Revizní komise byla zvolena ve složení Elena Jurčová, Martina Bláhová členky, Libor Matyáš předseda.
Výbor AS ČR byl zvolen ve složení Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Aleš Slabý, Richard Stříbný, Martin Suchý  a Jan Vrána členové, Radko Tobičík místopředseda, Zdeněk Bohuslav předseda. Na 1. následující schůzi Výboru AS ČR byl Richard Střibný zvolen tajemníkem.
 
 
Na konci listopadu 2016 vyšla v nakladatelství Půdorys nová kniha Ladislava Moučky:
Matka katedrála - chrám svatého   Víta,   Václava   a   Vojtěcha. Geometrie posvátného prostoru
Práce vice než dvouletého úsilí autora, která v úplnosti představuje téma jím  přednesené ve zkrácené formě na Eukarpii 2016. Anotaci najdete na adrese http://pudorys.firstnet.cz/knihy/matka.html
 
 
 4. 5. 2017 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Souhvězdí Blíženců - Kastor a Polux - přednášela Nataša Králová
- Francouzské presidentské volby kandidátů  M. Le Pen a E. Macrona (spolu s  Brigitte Macron) a Francie 2017 - přednášeli  
    Z. Bohuslav a R. Stříbný
- "Demise" Sobotkovy vlády - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
6. 4. 2017 se konala schůzka s programem:
Souhvězdí Býka a pohled na něj skrz "Okénko mytologie"   - přednášela Nataša Králová
Odchod Věry Špinarové -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
Turecký president Erdogan a Evropská unie - přednášeli   R. Stříbný a Z. Bohuslav
Výbuch v metru v Petrohradu 3.4.2017 - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
 
 
1. 6. 2017 se konala schůzka s programem:
-Souhvězdí  Raka a Lva - Boj Hérakla s Lernskou hydrou a Nemejským lvem - "Okénko do mytologie" -  přednášela Nataša Králová
- 75. Výročí operace Anthropoid - Tři muži, jež zasáhli do "osudu" Československa - přednášel Martin Suchý
 
2. 3. 2017 se  konala schůzka s  programem:
Souhvězdí Berana a "Okénko do mytologie" - příběh O zlatém rounu - přednášela  Nataša Králová
Může z hlediska astrologie být president T. G. Masaryk synem císaře Franze Josefa? -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný  Vstup Slunce do znamení Berana - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

2. 2. 2017 se konala schůzka s programem:
Revalvace koruny? - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
Prstencové zatmění Slunce 26.2. 2017 - přednášel  R. Stříbný
Třaskavé únorové spojení Mars-Uran - bylo zmíněno okrajově.

 

5. 1. 2017 se konala  schůzka s programem 
- Zpěvák George Michael  a jeho odchod - přednášel Martin Suchý
- Julian Assange a Edward Snowden - přednášel R. Stříbný
- v krátkosti, s ohledem na čas, bylo zmíněno Výročí antentátu na Aloise Rašína,  uveden  horoskop pádu letadla s Alexandrovci