Jste zde

2017-2019

***

Jasné světlo na cestě v roce 2019

************

Pravidelné prvočtvrtkové schůzky se konají v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha od 18:00

***
 
Knihovna AS ČR
je otevřena každý 1. čtvrtek v měsíci  od 15:00 do 17:00
a každou 3. středu v měsíci od 16:00 do 19:00

 

***

7. 3. 2019 se koná pravidelná prvočtvrtková schůzka s programem:
- Okénko do mytologie -  Neptun - přednášet bude Nataša Králová
- Co nabízí horoskop letošního vstupu Slunce do znamení Berana?
                                                                              - přednášet bude Richard Stříbný

- Propojení čaker a astrologie IV - 4. čakra - přednášet bude  Daniela Tománková   
 

 
***

 

Připravujeme již 11. setkání  astrologů a přátel astrologie

dvoudení běh 12 velkých přednášek

EUKARPIA 2019

Bude se konat v sobotu a neděli 8. a 9. června,

opět v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1.

 
 
 
***
7. 2. 2019 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Saturn a Uran - přednášela Nataša Králová
- Aktualita - volba nového slovenského presidenta a horoskop Slovenska -     
                                                        přednášeli Z. Bohuslav a R. Stříbný
- Propojení čaker a astrologie III - 3. čakra - přednášela  Daniela Tománková      
 
3. 1. 2019 se konala schůzka s programem:
- Výbuch v dole v Karviné 20.12.2018 - přednášel  Richard Stříbný
- Propojení čaker a astrologie II - 2. čakra a partnerství -  přednášela 
                                                                             Daniela Tománková
 
6. 12. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Jupiter/Zeus - přednášela  Nataša Králová
- Astrolog Jan Stampfel objevitel paprsků smrti ve 40. letech XX. století
                                                             - přednášel bude Richard Stříbný
- Zimní slunovrat 2018 - byl krátce připomenut Zdeňkem Bohuslavem
 
1. 11. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Pluton/Hádés - přednášela  Nataša Králová
- Kdo jsme a kam kráčíme -  přednáška ke 100. výročí republiky - přednášel
                                                                                        Richard Stříbný
- Zemětřesení v Indonésii - přednášel Aleš Slabý
 
4. 10. 2018 se konala schůzka s programem:
- Propojení čaker a astrologie I - úvod a 1. čakra -  přednášela 
                                                                             Daniela Tománková
- Koncept antiscií představený na UAC 2018 - přednášel Zdeněk Bohuslav
 
6. 9. 2018 se konala  schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Merkur/Hermes - přednášela Nataša Králová
- Pád mostu v Janově - přednášel Richard Stříbný
- Horoskop podzimní rovnodennosti - přednášel Richard Stříbný
 
7. 6. 2018 se konala schůzka s programem:
- Astrologická konference UAC 2018 v Chicagu - přednášel Zdeněk Bohuslav
- Horoskop letního slunovratu - přednášel R. Stříbný
- aktuality
 
 

***

9. a 10. června 2018 v Praze, na Novotného lávce č. 5,

se konala EUKARPIA 2018

(DVD se záznamem obou dnů je již připravováno)

 Součástí druhého dne Eukarpie byla i mini-výstava obrazů Andreje Bělocvetova

(výjimečný malíř minulého století, přítel Sudkův,  po 20 letech od smrti počající být oceňovaný nejen znalci umění)

 
***

 

Program byl následující:

 

SOBOTA   9. 6. 2018

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05

Ing. Richard Stříbný: Čas – jeho definice, podstata a kvalita

Má čas svou kvalitu či strukturu, a pakliže ano, co se na ní podepisuje? Pohled astrologana výběr vhodného času pro různé aktivity a na využití cyklů času pro úspěšný život.

10:10-11:10

RNDr. Miloš Mikolanda: Chronoekonomický přístup ke studiu dynamiky finančních trhů

Cenové pohyby na kapitálových trzích v některých případech korelují s geokosmickými jevy. Pomocí astrologie lze testovat i  predikovat cenový vývoj řady instrumentů (akcií, komodit) a pomoci tak při tvorbě robustních obchodních strategií.

11:25-12:25

JUDr. Radko Tobičík: Hledání astrologických semaforů na křižovatkách paralelních časových linií

Astrologické instrumenty jakožto pomoc fyzice jak definovat v časoprostoru průsečíky paralelních historií. Poznatky naší duchovní nauky spoluvytvářejí ušlechtilou energii vědomí, která je patrně možným klíčem k praktickému využití v magii i k novému přístupu v tézích soudobé fyziky o různých liniích času.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

14:00-15:00

Pavel Turnovský: Nevědomí v astrologii
Některé astrologické prvky a některá místa v horoskopu jsou prý privilegovaným vstupem do našeho nevědomí. Ukážeme si, že všechny astrologické prvky mají vědomé i nevědomé vrstvy, a že nevědomí poznamenává výrazně také interpretaci astrologovu. Přednáška nebude pouze teoretická, bude doprovozena i několika příklady ze života známých osobností.

15:05-16:05

Radek Douša: Věk atomu a Algol

Objevy  atomového věku spojené s Algolem. Pandořina skřínka atomové energie. Základní kříž královských hvězd a čtveřice temných hvězd  ve hře v čase, kdy Algol spí. Horoskopy význačných osobností a události spojených s Algolem (A. Einstein, O. Hahn, P. Curie, generál L. Groves, základní kámen Národního divadla, test atomové bomby,  Hirošima).

16:20-17:20

Mgr. Miroslava Tesařová: Kostra na nebi, na Zemi a o věcech mezi nebem a Zemí

O čem vypovídají tři tradiční abecedy – astrologická, hebrejská a tarotová.

17:30-19:30  Posezení účastníků s lektory

 

NEDĚLE   10. 6. 2018

9:00-10:00 10:05-11:05

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. – Cesta v hermetickém náhledu z posic astrologie

Svět kolem nás v základních kamenech horoskopu. Jakáže cesta životem je pro mne, pro tebe a pro jiné? „Vyšší“ duchovní a „nižší“ materiální rovina, vyspělost a vztah k nativitě.

10:05-11:05

Ing. Jiří Nitsche: Lunární stanice Hsiu ve východní astrologii

Stručné pojednání o pozapomenuté astrologické technice lunárních stanic, která se v nejčistější podobě dochovala právě ve východní astrologii.

11:20-12:20

MUDr. Karel Goričan, CSc.: Astrologie akutních stavů v intenzivní péči

Onemocnění srdce a cév v horoskopu.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50

Ing. Petr Rastokin: Opera magna novissima, český Fulcanelli 20. století

Velké Dílo jako žitá alchymie předvedená nejen na horoskopu.

14:55-15:55

Plánovaná přednáška MVDr. Jarmily Gričové: Homosexualita v horoskopu se neuskutečnila.

Paní J. Gričová se omluvila, ze zdravotních důvodů nemohla přijet.

Místo ní přednášel

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Elekční astrologie ve službách králů a královen

Elekce příznivých okamžiků byla a je tradiční disciplínou astrologů, kterou nám zprostředkovává i Guido Bonatti a další středověcí autoři.
Podle některých zmínek či jen indicií se uplatňovala i při korunovacích či jiných významných okamžicích panovnického života. Po představení vcelku nepochybné korunovační elekce Jiřího z Poděbrad se podíváme i na jiné podobné případy. Pokusím se vysvětlit, proč je pravděpodobný jiný čas založení Karlova mostu, než navrhl Zdeněk Horský, jak by mohl tento most připomínat korunovaci Václava IV. českým králem a co bylo při ní zvláštního. Zabrousíme i do zahraničí, ke dvoru Fridricha III. Habsburského, do Polska či do Anglie za časů "panenské královny" Alžbety I.

16:10-17:10

Dagmar Závodná: Horoskop „příchodu“ klienta v horární astrologii

Moment kontaktu tázajícího se s astrologem je významnou charakteristikou tazatele, která pomáhá pochopit jeho situaci a přispívá k posouzení zodpověditelnosti –  radikality otázky. Ukázky z praxe.

17:10 Závěr Eukarpia 2018

 

Pro reservování místa byly kontakty: zprávou na e-mail: zdenek@bohuslav.com nebo info@astrologickaspolecnost.cz, případně pomocí SMS zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha10).
    

Vstupné pro veřejnost na oba dny činilo 800,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR měli slevu a platili 600,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činilo 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR měli slevu a platili 400,- Kč. Platit bylo lze na místě, při platbě předem  za oba dny  byla  sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě předem na jeden den měli  nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem byl užit účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.),  jako variabilní symbol bylo třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno účastníka setkání a označení Eukarpia).  Členský příspěvek bylo možné uhradit i u vstupu.

Před přednáškami a o přestávkách bylo možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, knihy z knihkupectví Hledající,  starší čísla spolkové revue Konstelace a videozáznamy přednášek z předchozích setkání Eukarpia.

***

 

 
3. 5. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Luna - přednášela Nataša  Králová
- Odešel Emil Havelka - přednášeli Zdeněk Bohuslav a  R. Stříbný
- Lídři Sociální demokracie J. Hamáček a J. Zimola a kompatibilita s A. Babišem - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

5. 4. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Slunce - přednášel Nataša  Králová
- Případ Novičok v horoskopech zúčastněných stran - přednášel Zdeněk Bohuslav
- Napětí Beran-Kozoroh a celní válka USA-Čína - přednášel R. Stříbný
 
1. 3. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Souhvězdí Ryb - přednášela Nataša  Králová
- Vstup Slunce do znamení Berana 2018 - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Dvojnásobně olympijsky zlatá Ester Ledecká - přednášeli Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
1. 2. 2018 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Souhvězdí Vodnáře - přednášela Nataša  Králová
- Astro-numerologie, čísla v astrologické práci - přednášel Jan Feureisl
 
4. 1. 2018 se konala schůzka s programem:
- Nadcházející volba prezidenta ČR - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Nově nalezená a nekanonizovaná gnostická evangelia - přednášel R. Stříbný
- Nález času položení základního kamene Karlova mostu historikem Z. Žaludem - přednášel Z. Bohuslav

 

7. 12. 2017 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Od souhvězdí  Štíra k souhvězdí Kozoroha - přednášela N. Králová
- Pád lávky v Tróji
- Pohled do horoskopů kandidátů na presidenta ČR
- Horoskop zimního slunovratu 2017
 přednášeli  R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

2. 11. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Alois Rašín - jeden z mužů 28. října a první československý ministr financí - přednášeli 
           R. Stříbný a Z. Bohuslav
- byly připomenuty horoskopy Martina Luthera a jeho přítele Melanchtona
- Vladimír Nedvěd - běh života leteckého hrdiny RAF, generála a nositele Řádu Bílého lva ČR        - přednášel Z.Bohuslav
 
5. 10. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Okénko do mytologie: Od souhvězdí  Panny k souhvězdí Vah - přednášela  Nataša Králová
- Změny, cykly a čas ve vztahu k domům - přednášel Z. Bohuslav
- Odchod J. Třísky, připomínka K. Fialové - přednášel Z. Bohuslav
 
7. 9. 2017 se konala  schůzka s programem:
- Horoskop podzimní rovnodennosti a jeho vliv na dění u nás i ve světě
- Michael Newton a Osho Rajneesh - jejich nauka a horoskopy ve světle hvězd
- Horoskop zatmění Slunce z 21.8.2017 a jeho dosavadní vliv na dění v USA
                                                              - přednášel  Richard Stříbný
 
1. 6. 2017 se konala schůzka s programem:
- Souhvězdí  Raka a Lva - Boj Hérakla s Lernskou hydrou a Nemejským lvem - "Okénko do mytologie" -  přednášela Nataša Králová
- 75. Výročí operace Anthropoid - Tři muži, jež zasáhli do "osudu" Československa
                                                 - přednášel Martin Suchý

 

20. a 21. 5.  2017 se konalo dvoudení symposium EUKARPIA 2017
na němž odeznělo 10 velkých přednášek a panelová diskuse čtyř směrů astrologie. Blíže viz záložka Eukarpia. 
 
 
4. 5. 2017 se konala schůzka s programem:
- Okénko do mytologie - Souhvězdí Blíženců - Kastor a Polux - přednášela Nataša Králová
- Francouzské presidentské volby kandidátů  M. Le Pen a E. Macrona (spolu s  Brigitte Macron) a Francie 2017 - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
- "Demise" Sobotkovy vlády - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
 
6. 4. 2017 se konala schůzka s programem:
- Souhvězdí Býka a pohled na něj skrz "Okénko mytologie"   - přednášela Nataša Králová
- Odchod Věry Špinarové -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
- Turecký president Erdogan a Evropská unie - přednášeli   R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Výbuch v metru v Petrohradu 3.4.2017 - přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
 
2. 3. 2017 se  konala schůzka s  programem:
Souhvězdí Berana a "Okénko do mytologie" - příběh O zlatém rounu - přednášela  Nataša Králová
Může z hlediska astrologie být president T. G. Masaryk synem císaře Franze Josefa? -  přednášeli  Z. Bohuslav a R. Stříbný 
Vstup Slunce do znamení Berana - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

2. 2. 2017 se konala schůzka s programem:
- Revalvace koruny? - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
- Prstencové zatmění Slunce 26.2. 2017 - přednášel  R. Stříbný
- Třaskavé únorové spojení Mars-Uran - bylo zmíněno okrajově.
 
 
14. 1. 2017  proběhla
Členská schůze Astrologické společnosti ČR
 v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1
s následujícím programem:
      13:45 Zahájení
        I. Administrativní část:
1. Zjištění usnášeníschopnosti členské schůze. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov  svolána na čas o hodinu později nová členská  schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných meších než ½ členů AS ČR.
2. Zpráva výboru, zpráva o stavu finančních prostředků AS ČR, zpráva revizní komise
3. Hlasování o schválení zpráv
4. Případná diskuse k aktualizovaným  stanovám
5. Hlasování o aktualizovaných stanovách.
6. Volba členů výboru, volba předsedy a místopředsedy výboru. Volba revizní komise a volba předsedy revizní komise.
        II. Přednášková část: 
             Richard Stříbný: Profesionální astrolog, jeho etika a praxe
             Zdeněk Bohuslav: Osudovost, svobodná vůle a predikce budoucího
        17:45   Závěr
 
Členská schůze přijala zprávu Revizní komise, zprávu o stavu finannčních prostředků  a zprávu Výboru o činnosti. Na schůzi byli přijaty aktualizované stanovy ve znění, v němž byly zaslány členům s pozvánkou na Členskou schůzi (jsou nyní uvedeny na našich stránkách pod volbou "Stanovy"). Byly také zvoleny Revizní komise a Výbor Astrologické společnosti ČR.
Revizní komise byla zvolena ve složení Elena Jurčová, Martina Bláhová členky, Libor Matyáš předseda.
Výbor AS ČR byl zvolen ve složení Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Aleš Slabý, Richard Stříbný, Martin Suchý  a Jan Vrána členové, Radko Tobičík místopředseda, Zdeněk Bohuslav předseda. Na 1. následující schůzi Výboru AS ČR byl Richard Střibný zvolen tajemníkem.

 

5. 1. 2017 se konala  schůzka s programem 
- Zpěvák George Michael  a jeho odchod - přednášel Martin Suchý
- Julian Assange a Edward Snowden - přednášel R. Stříbný
- v krátkosti, s ohledem na čas, bylo zmíněno Výročí antentátu na Aloise Rašína,  uveden  horoskop pádu letadla s Alexandrovci